Oproep LEADER 2021 – 2022

Lancering oproep 

De Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een LEADER-oproep voor de overgangsperiode 2021-2022. Er komt geen nieuwe oproep in 2022.

Opgelet! Er is een gelijktijdige oproep met de restmiddelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020.  Hiervoor gelden andere bepalingen, deze vind je hier.

Heb je een projectidee? Bekijk dan zeker volgende documenten en links


Stap 1: Verplicht aanmelden van een projectidee voor 8 november 2021 (12u00 's middags)

Vul het online aanmeldingsformulier in voor maandag 8 november 2021 (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier (aanmeldingsdatum is voorbij)

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten wordt het project bekeken door de Kwaliteitskamer. De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer.  

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

Komt mijn projectidee in aanmerking voor steun?

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van je LEADER-gebied?

Lees de rubriek ‘Hoe schrijf ik een goed plattelandsproject?’link23

Stap 2: Indiening projectfiche voor 14 februari 2022 (12u00 's middags)

Dien uw dossier in voor maandag 14 februari (12u00 ’s middags) via het E-loket. Geef hierbij extra aandacht aan de ontvankelijkheidscriteria uit Bijlage 1 – Overzicht criteria LEADER (zie link hieronder). Als niet voldoen wordt aan één of meerdere ontvankelijkheidscriteria wordt de projectbeoordeling onmiddellijk stopgezet zonder mogelijkheid tot aanpassing.

E-Loket Platteland (Online invulformulier voor uw project)link23

office-icons-document-free-stock-vectorGebruikershandleiding E-Loket [PDF]

►    Opleiding indiening via het E-Loket (September 2020)

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

office-icons-document-free-stock-vectorReglement LEADER – oproep overgangsmaatregelen 2021-2022 [PDF]

office-icons-document-free-stock-vector

Bijlage 1 – Overzicht criteria LEADER [PDF]

office-icons-document-free-stock-vectorHet advies vanuit de Plaatselijke Groep op uw aangemeld projectidee.

Bijlagen toe te voegen aan het dossier in het E-loket:

office-icons-document-free-stock-vectorOndertekende samenwerkingsovereenkomst [DOCX] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng)

Bijkomende documenten (indien van toepassing, verplicht bij te voegen):

  • De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond
  • Vergunningen of vergunningsaanvragen
  • Prijsoffertes of ramingen
  • Technische plannen
  • Het advies van de kwaliteitskamer

Stap 3: Herwerking projectfiche na advies PG voor 9 mei 2022 (12u00 's middags)

In februari en maart 2022 beoordeelt de Plaatselijke Groep de projectfiches . Ze geeft technische en inhoudelijke opmerkingen door aan de promotor voor 31 maart.

De promotor kan worden uitgenodigd om het project toe te lichten op de Plaatselijke Groep (deze worden georganiseerd tussen 16 en 18 maart).

De promotor heeft tijd tot maandag 9 mei 2022 (12u00 ’s middags) om het project bij te schaven en definitief in te dienen in het E-Loket.

Stap 4: Selectie en start van de projecten

In mei en juni beslist de Plaatselijke Groep welke projecten gesubsidieerd worden. De promotoren worden telefonisch van deze beslissing verwittigd voor vrijdag 10 juni 2022.

De goedkeurde projecten starten op 1 juli 2022. In de loop van juni – juli ontvangt de promotor een officiële goedkeuringsbrief.

De projecten lopen van 1 juli 2022 tot 31 december 2024.