Provinciaal en Vlaams kader

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceert samen met de provincies de oproep voor de nieuwe LEADER-gebieden, Lokale Actiegroepen en Lokale Ontwikkelingsstrategieën. Alle informatie, zoals het oproepreglement, de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria, vind je hier.

De Provincie Oost-Vlaanderen is als mede-subsidiërende overheid nauw betrokken bij de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Ze stelde een Provinciale Kadernota op met richtlijnen voor het opstellen van de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategieën.

In de kadernota vind je meer informatie over:

  • de samenwerking tussen Europa, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen,
  • de LEADER-gebieden,
  • richtlijnen voor het opstellen van de Lokale Ontwikkelingsstrategieën en het beheer ervan,
  • de thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategieën.