Informatie voor lopende Platteland Plus-projecten

1. Declaraties: Handleiding en documenten die nodig zijn bij de halfjaarlijkse declaraties op 15 februari en 15 juli

Handleiding declareren (februari 2022)

 Handleiding declarerenoffice-icons-document-free-stock-vector  Richtlijnen voor het indienen van een declaratie in het E-Loket
 Gebruikershandleiding e-loketoffice-icons-document-free-stock-vector  Richtlijnen voor het algemeen gebruik van het E-Loket

Documenten declaratie (februari 2022)

↸  E-Loket (zie tabblad ‘Declaratie’)

office-icons-document-free-stock-vectorSjabloon voortgangsverslag

office-icons-document-free-stock-vectorSjabloon loonkosten (en facturen)

office-icons-document-free-stock-vectorSjabloon tijdsregistratie Bijdrage in Natura

↸  E-Loket (zie tabblad ‘Vragen’)

↸  E-Loket (zie tabblad ‘Overheidsopdrachten’)

Centraal invulformulier voor facturen/kosten en documenten op het E-Loket bij declaraties

Inhoudelijk verslag, dit moet halfjaarlijks aangevuld worden

Bij personeelskosten moeten de tabbladen ‘loonberek’ en ’tijdsregist’ ingevuld worden

Toe te voegen samen met getekend registratiebewijs per vrijwilliger bij ‘Bijdrage in Natura’

(Jaarlijkse) Vragen over Wet op Overheidsopdrachten en BTW-plicht

NIET van toepassing bij Platteland Plus

2. Communicatie: Overzicht communicatieverplichtingen en -middelen

Een overzicht van de communicatieverplichtingen kan je vinden in de ‘Handleiding declareren’ of in de Excel hieronder.

Documenten communicatie (februari 2022)

office-icons-document-free-stock-vector Poster voor Platteland Plus-projecten

office-icons-document-free-stock-vectorLogo’s en banners Platteland Plus

office-icons-document-free-stock-vectorCommunicatieverplichtingen in detail

Wordt ingevuld en opgehangen aan de hoofdzetel van de promotor én andere relevante projectlocaties. Stop een foto van deze poster bij jouw eerste declaratie.

Bij alle communicatie (sociale media, website, flyers, t-shirts,…) moeten de correcte logo’s en slagzinnen zichtbaar zijn in het gevraagde formaat.

Overzicht van alle communicatieverplichtingen en mogelijke sancties.

3. Wet op Overheidopdrachten en marktbevraging

Algemene informatie

 ↸ Draaiboek Vlaamse Overheid

office-icons-document-free-stock-vectorPraktische gids vanuit EFRO (maart 2019)

 De wetgeving rond overheidsopdrachten op een praktische manier uitgelegd

Praktische gids bij Europese projecten

Opleidingen en e-learning

office-icons-document-free-stock-vectorPresentatie opleiding ‘De plaatsing overheidsopdrachten’ Opleiding 14/05/2020 door Johan Geerts
office-icons-document-free-stock-vectorPresentatie opleiding ‘Wet op de overheidsopdrachten’ Opleiding 21/04/2022 door Plattelandsloket Oost-Vlaanderen
office-icons-document-free-stock-vectorPresentatie opleiding ‘Declaratie in het e-loket’ Opleiding 08/06/2021 door Plattelandsloket Oost-Vlaanderen
↸  Opleiding via E-learning platform Basisopleiding Wet op Overheidsopdrachten – E-learning platform

Aankoopondersteuning

↸  Begeleiding Overheidsopdrachten Begeleiding van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OZVB) via raamcontract Provincie Oost-Vlaanderen.