Platteland Plus

1. Projectadministratie (februari 2024)

Handleiding declareren

     
office-icons-document-free-stock-vector

Handleiding declareren projecten 2021-2022

Richtlijnen voor het indienen van een declaratie in het E-Loket voor projecten uit de overgangsjaren 2021-2022
office-icons-document-free-stock-vector

Gebruikershandleiding e-loket (update september 2022)

Richtlijnen voor het algemeen gebruik van het E-Loket

Documenten declaratie

E-Loket (zie tabblad ‘Declaratie’) Centraal invulformulier voor facturen/kosten en documenten op het E-Loket bij declaraties
office-icons-document-free-stock-vector

Sjabloon voortgangsverslag PPLUS

Inhoudelijk verslag, dit moet halfjaarlijks aangevuld worden
office-icons-document-free-stock-vector

Sjabloon loonkosten

Bij personeelskosten moeten de tabbladen ‘loonberek’ en ’tijdsregist’ ingevuld worden
office-icons-document-free-stock-vector
Sjabloon tijdsregistratie Bijdrage in Natura Toe te voegen samen met getekend registratiebewijs per vrijwilliger bij ‘Bijdrage in Natura’
E-Loket (zie tabblad ‘Vragen’) (Jaarlijkse) Vragen over Wet op Overheidsopdrachten en BTW-plicht
E-Loket (zie tabblad ‘Overheidsopdrachten’) NIET van toepassing bij Platteland Plus

Overzicht communicatieverplichtingen en -middelen

Een overzicht van de communicatieverplichtingen kan je vinden in de ‘Handleiding declareren’ of in de Excel hieronder.

office-icons-document-free-stock-vector Poster voor Platteland Plus-projecten Wordt ingevuld en opgehangen aan de hoofdzetel van de promotor én andere relevante projectlocaties. Stop een foto van deze poster bij jouw eerste declaratie.
office-icons-document-free-stock-vector Logo’s en banners Platteland Plus Bij alle communicatie (sociale media, website, flyers, t-shirts,…) moeten de correcte logo’s en slagzinnen zichtbaar zijn in het gevraagde formaat.
office-icons-document-free-stock-vector Communicatieverplichtingen in detail Overzicht van alle communicatieverplichtingen en mogelijke sancties.

2. Basisinformatie Platteland Plus

De subsidiekanalen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus zetten in de gehele provincie in op de thema’s: ondernemen, armoede en welzijn, erfgoed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en open ruimte op het Oost-Vlaamse platteland. In het kader van het Europees Herstelfonds werd ingezet op specifieke thema’s.

office-icons-document-free-stock-vector
Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2014 – 2022Alle informatie over de subsidiekanalen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.