Oproep Herstelfonds 2023: ontmoeten en beleven in publieke ruimte

Onder voorbehoud van goedkeuring van de wijziging door Europa in het kader van het EURI-fonds.

Stap 1: Aanmelding van projectideeën (2023)

Voor vrijdag 14 april 2023 (12.00u ’s middags)

Komt mijn idee in aanmerking voor steun?

office-icons-document-free-stock-vectorDeze oproep geldt voor alle acties uit het Addendum Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2021 – 2022 onder de maatregel Omgevingskwaliteit.

Thema ‘Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte’:

De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

  • vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk;
  • de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
  • natuurlijke personen;
  • feitelijke verenigingen.

Infomoment 23 maart 2023

Op 23 maart organiseerden wij een digitaal infomoment rond de nieuwe oproep en zijn modaliteiten. Bekijk hieronder de opname van de infosessie.

Hoe kan ik mijn project aanmelden? (niet verplicht, wel aanbevolen)

Vul het online aanmeldingsformulier in vóór 14 april 2023 (12.00u ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier

Kwaliteitskamer: Advies voor infrastructuurprojecten en open ruimte-projecten

De kwaliteitskamer is er voor jou bij plattelandsprojecten met bouw- en infrastructuurwerken, maar ook voor projecten rond open ruimte, ruimtelijk ontwerp en landschap. De kwaliteitskamer geeft een advies in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Begeleiding is dan ook sterk aan te raden.

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

Stap 2: Hoe verloopt de indiening?

Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 15 juni 2023 (12u00 ’s middags).

Hoe dien ik mijn dossier in?

Dien uw project in via het E-Loket Platteland link23

office-icons-document-free-stock-vectorGebruikershandleiding E-Loket Platteland (Vlaamse Landmaatschappij) [PDF – 5 MB]

Voeg de relevante bijkomende documenten toe:

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer (indien van toepassing)

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

Aan de hand van het advies vanuit het Plattelandsloket is één van de volgende reglementen relevant voor uw project:

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (2023)

office-icons-document-free-stock-vector

Ontvankelijkheidsciteria en aandachtspunten ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (2023)

Stap 3: Start van de projecten

In oktober wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

De looptijd van de projecten is steeds van 1 november 2023 tot 30 juni 2025.