Oproep ontmoeten en groen beleven in de publieke ruimte 2021 – 2022

Stap 1: Aanmelding van projectideeën (2021)

Voor 15 december 2021 (12.00u ’s middags)

Komt mijn idee in aanmerking voor steun?

office-icons-document-free-stock-vectorDeze oproep geldt voor alle acties uit het Addendum Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2021 – 2022 onder de maatregelen Omgevingskwaliteit, thema ‘Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte’.

De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

  • vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk;
  • de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
  • natuurlijke personen;
  • feitelijke verenigingen.

Inspiratiemoment 15 november 2021

Op maandag 15 november organiseerden we een inspiratiemoment rond het thema in De Kollebloem in Destelbergen. Benieuwd wat er besproken werd? Bekijk hier de presentatie.

Hoe schrijf ik een project?

link23Klik hier voor ‘Inspiratie bij het schrijven’ van een plattelandsproject

Hoe kan ik mijn project aanmelden?

Vul het online aanmeldingsformulier in vóór 15 december 2021 (12.00u ’s middags) 

link23

Het online aanmeldingsformulier (deadline verstreken)

Kwaliteitskamer: Advies voor infrastructuurprojecten en open ruimte-projecten

De kwaliteitskamer is er voor jou bij plattelandsprojecten met bouw- en infrastructuurwerken, maar ook voor projecten rond open ruimte, ruimtelijk ontwerp en landschap. De kwaliteitskamer geeft een advies in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Begeleiding is dan ook sterk aan te raden.

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23


Stap 2: Hoe verloopt de indiening?

Voor 1 maart 2022 (12u00 ’s middags)

Infomoment indienen via het e-loket 20 januari 2022

Op 20 januari 2022 organiseerde het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen een infomoment rond de indiening via het e-loket. De presentatie kan je hier herbekijken.

Hoe dien ik mijn dossier in voor 1 maart 2022 (12u00 's middags)?

Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 1 maart 2022 (12u00 ’s middags).

Dien uw project in via het E-Loket Platteland link23

office-icons-document-free-stock-vectorGebruikershandleiding E-Loket Platteland (Vlaamse Landmaatschappij) [PDF – 5 MB]

Voeg de relevante bijkomende documenten toe:

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer


Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

Aan de hand van het advies vanuit het Plattelandsloket is één van de volgende reglementen relevant voor uw project:

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (Herstelfonds 2021 – 2022)

office-icons-document-free-stock-vector

Ontvankelijkheidsciteria en aandachtspunten ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (Herstelfonds 2021 – 2022)

office-icons-document-free-stock-vectorBeoordelingscriteria ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (Herstelfonds 2021 – 2022)


Stap 3: Selectieprocedure en start van de projecten

maart 2022 – 1 juni 2022

Hoe verlopen eventuele aanpassingen aan het project?

In april worden de opmerkingen op de projecten doorgestuurd naar de promotoren. Deze krijgen enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden en om, indien nodig, hun project aan te passen.

Het aanpassen van een project kan via het E-Loket.

Wanneer kan mijn project starten na goedkeuring?

In april wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

De looptijd van de projecten is steeds van 1 juni 2022 tot 30 november 2024.