Omgevingskwaliteit

1. Projectadministratie (juli 2024)

Handleiding declareren

office-icons-document-free-stock-vector

Handleiding declareren projecten 2021-2022

Richtlijnen voor het indienen van een declaratie in het E-Loket voor projecten uit de overgangsjaren 2021-2022
office-icons-document-free-stock-vector

Gebruikershandleiding e-loket (update september 2022)

 Richtlijnen voor het algemeen gebruik van het E-Loket

Documenten declaratie

E-Loket (zie tabblad ‘Declaratie’) Centraal invulformulier voor facturen/kosten en documenten op het E-Loket bij declaraties
office-icons-document-free-stock-vector

Sjabloon voortgangsverslag OKW

Inhoudelijk verslag, dit moet halfjaarlijks aangevuld worden
office-icons-document-free-stock-vector

Sjabloon loonkosten

Bij personeelskosten moeten de tabbladen ‘loonberek’ en ’tijdsregist’ ingevuld worden
office-icons-document-free-stock-vector Sjabloon tijdsregistratie Bijdrage in Natura Toe te voegen samen met getekend registratiebewijs per vrijwilliger bij ‘Bijdrage in Natura’
E-Loket (zie tabblad ‘Vragen’) (Jaarlijkse) Vragen over Wet op Overheidsopdrachten en BTW-plicht
E-Loket (zie tabblad ‘Overheidsopdrachten’) Tussentijds formulier voor marktbevragingen en overheidsopdrachten
office-icons-document-free-stock-vector Sjabloon voor Marktbevraging Toevoegen aan dossier bij marktbevraging
office-icons-document-free-stock-vector Sjabloon voor Onderhandelingsprocedures Toevoegen aan dossier bij onderhandelingsprocedures

Overzicht communicatieverplichtingen en -middelen

Een overzicht van de communicatieverplichtingen kan je vinden in de ‘Handleiding declareren’ of in de Excel hieronder.

office-icons-document-free-stock-vector Poster voor Omgevingkwaliteit- en Herstelfondsprojecten Wordt ingevuld en opgehangen aan de hoofdzetel van de promotor én andere relevante projectlocaties. Stop een foto van deze poster bij jouw eerste declaratie.
office-icons-document-free-stock-vector

Logo’s en banners

Bij alle communicatie (sociale media, website, flyers, t-shirts,…) moeten de correcte logo’s en slagzinnen zichtbaar zijn in het gevraagde formaat.

office-icons-document-free-stock-vector

Communicatieverplichtingen in detail

Overzicht van alle communicatieverplichtingen en mogelijke sancties.

 Overheidsopdrachten en marktbevraging

2. Basisinformatie Omgevingskwaliteit

De subsidiekanalen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus zetten in de gehele provincie in op de thema’s: ondernemen, armoede en welzijn, erfgoed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en open ruimte op het Oost-Vlaamse platteland. In het kader van het Europees Herstelfonds werd ingezet op specifieke thema’s.

office-icons-document-free-stock-vector
Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2014 – 2022Alle informatie over de subsidiekanalen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.