LEADER Meetjesland

Alle details over LEADER Meetjesland kan je terugvinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie:

office-icons-document-free-stock-vectorLokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Meetjesland 2014 – 2020 [PDF]

office-icons-document-free-stock-vectorLokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Meetjesland 2021 – 2022 [PDF]

Het LEADER-gebied ↴ De subsidiemogelijkheden ↴ De Plaatselijke Groep ↴

Project indienen ↸


Het LEADER-gebied


Uitgangspunt voor de afbakening van het LEADER-gebied was om maximaal de landelijke flank ten westen van Gent (het Meetjesland) in de LEADER-omschrijving op te nemen.

Bij het inkleuren van het LEADER-gebied werd de regel gehanteerd om alle rurale deelgemeenten mee te nemen. Het LEADER-gebied Meetjesland omvat op deze manier 12 gemeenten, is 646,42 km² groot en telt 171 038  inwoners.

Het Meetjesland, met Eeklo als kleinstedelijk centrum, is een dynamische plattelandsregio met een uitgesproken agro-voedingskarakter en een grote variëteit aan waardevolle cultuurlandschappen.


Subsidiemogelijkheden

Op basis van een diepgaande omgevingsanalyse van het Meetjesland werden voor de komende LEADER-periode drie thema’s gekozen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Klik op de onderstaande links voor meer gedetailleerde informatie over het kader waarbinnen projecten mogelijk zijn.

office-icons-document-free-stock-vectorThema 1: Profilering en promotie van streekidentiteit [PDF – 6,93 MB]

Doelstelling 1: Valoriseren en beschermen van de open ruimte

Doelstelling 2: Duurzaamheid en lokale productie als strategie om de identiteit van het Meetjesland als agrovoedingsregio te versterken

 

office-icons-document-free-stock-vectorThema 2: Leefbare dorpen [PDF – 6,93 MB]

Doelstelling 1: Toegang tot grondrechten: kwalitatief wonen, werken & toegang tot voorzieningen

Doelstelling 2: Actief burgerschap en participatie: bewoners actief betrekken bij hun fysieke en sociale omgeving

Doelstelling 3: Sociale cohesie, samenleven en buurtidentificatie

 

office-icons-document-free-stock-vectorThema 3: Startende en jonge rurale ondernemers [PDF – 6,93 MB]

Doelstelling 1: Stimuleren van jonge mensen om ondernemer te worden of blijven in een rurale omgeving

Doelstelling 2: Stimuleren van nieuwe vormen van ondernemen op basis van de landelijke identiteit

Doelstelling 3: Stimuleren van samenwerking en nieuwe samenwerkingsvormen tussen rurale ondernemers onderling, maar ook tussen rurale ondernemers, gemeenten en andere actoren

Doelstelling 4: Stimuleren van competentieontwikkeling bij jonge of startende ondernemers


De Plaatselijke Groep

De voorgestelde Plaatselijke Groep Meetjesland (PG) is samengesteld uit de aanwezige besturen, representatieve organisaties en bestaande netwerken in de regio.

Publiek – 9 personen Privaat – 9 personen
Provincie Henk Heyerick
Provincieraadslid
Landbouw Paul Cerpentier
Algemeen Boerensyndicaat
Provincie Eric Scheire
Provincieraadslid
Landbouw Loes Dewulf
Boerenbond
Lokale besturen Philippe De Coninck
Gemeente Assenede
Landbouw/platteland Marieke Dewitte
KVLV
Lokale besturen Herlinde Trenson
Gemeente Aalter
Platteland Eddy Matthys
Landelijke Gilden
Streekontwikkeling Marieke Van Eyghen
Veneco
Landschap Brigitte Smessaert
Regionaal Landschap Meetjesland
Welzijn & gezondheid Griet De Paepe
Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland
Natuur Paul Van den Bossche
Natuurpunt en Partners Meetjesland
Toerisme Erik Hennes
Toerisme Meetjesland
Tewerkstelling, rurale economie en arbeidsmarkt Martin Lamont
UNIZO
Welzijn & wonen Luc Joos
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Terwerkstelling, rurale economie en arbeidsmarkt Dimitri Van Vooren
ACV
Vorming/ kennisinstelling Sandrine De Wilde
Avansa
Vorming/ kennisinstelling Luc Feusels
Plattelandscentrum
Adviserend – 3 personen
LEADER-coördinator Nicolas Cammaert
Dienst Landbouw en Platteland
Provincie Oost-Vlaanderen Annelies Waegeman
Dienst Landbouw en Platteland
Provincie Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert
Gedeputeerde Landbouw en Platteland
Voorzitter Plaatselijke Groep