Ondersteuning overheidsopdrachten

1. Aankoopondersteuning – begeleiding van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OZVB)

Heb je een opdracht die moet gegund worden bij wijze van OZVB (tussen 30.000 EUR en 139.000 EUR)?

Wij hebben een raamcontract met Bureau Geerts Advocatuur BV (Geerts) en treden op als aankoopcentrale. Geerts zorgt voor juridisch-administratieve begeleiding bij de plaatsingsprocedure.

Begeleiding gedurende de volledige procedure tot en met gunning en sluiting van de opdracht. Meer info over de begeleiding en kostprijs kan je opvragen bij platteland@oost-vlaanderen.be

Hoe vraag je concrete begeleiding aan?

Je stelt je vraag voor ondersteuning via platteland@oost-vlaanderen.be. Wij brengen je in contact met Geerts, deze maakt een offerte op en jullie sluiten onderling een deelopdracht/bestelling. Verdere afspraken (opvolging, contactpersoon, facturatie,…) worden rechtstreeks met Geerts gemaakt.

2. Basisopleiding Wet op de overheidsopdrachten – e-learning platform

Mis je voor een goede uitvoering van je plattelandsproject de basiskennis rond de wet op de overheidsopdrachten? En wil je je op eigen tempo verdiepen in de wet op overheidsopdrachten?

Stel je vraag aan het plattelandsloket via platteland@oost-vlaanderen.be met een korte motivatie en link met het plattelandsproject. Bezorg ook je naam en mailadres.

Wij zorgen dat je voor 1 jaar toegang krijgt tot het e-learningplatform overheidsopdrachten. De cursus behandelt de basis rond plaatsing van overheidsopdrachten en uitvoering van overheidsopdrachten.