Ondersteuning overheidsopdrachten

1. Handleiding aanvaarde factuur

Voor opdrachten met een (geraamd en gegund) bedrag lager dan 30.000 EUR, excl. BTW kan je toepassing maken van een eenvoudige procedure binnen de wetgeving overheidsopdrachten: de procedure aanvaarde factuur.

Je vindt hier een volledige leidraad voor het voeren van een procedure aanvaarde factuur, opgemaakt door onze partner Geerts/ Denayer advocaten.

De modeldocumenten onderaan de leidraad zijn beschikbaar op aanvraag. Stel je vraag aan het plattelandsloket via platteland@oost-vlaanderen.be met een korte motivatie en link met het plattelandsproject.

2. Aankoopondersteuning – begeleiding van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OZVB)

Heb je een opdracht die moet gegund worden bij wijze van OZVB (tussen 30.000 EUR en 140.000 EUR, excl. BTW)?

Provincie Oost-Vlaanderen heeft een raamcontract met Geerts/ Denayer advocaten en treedt op als aankoopcentrale. Geerts/ Denayer zorgt voor juridisch-administratieve begeleiding bij de plaatsingsprocedure.

Dit omvat een volledige begeleiding gedurende de volledige procedure tot en met gunning en sluiting van de opdracht voor een totale kostprijs van (ongeveer) 2.205 EUR, excl. BTW. Meer info over de begeleiding en kostprijs kan je opvragen bij platteland@oost-vlaanderen.be

Begeleiding is ook mogelijk voor andere procedures. Hiervoor wordt een prijs op maat opgemaakt.

Hoe vraag je concrete begeleiding aan?

Je stelt je vraag voor ondersteuning via platteland@oost-vlaanderen.be. Wij brengen je in contact met Geerts/ Denayer advocaten, deze maakt een offerte op en jullie sluiten onderling een deelopdracht/bestelling. Verdere afspraken (opvolging, contactpersoon, facturatie,…) worden rechtstreeks met Geerts/ Denayer gemaakt.

3. Basisopleiding Wet op de overheidsopdrachten – e-learning platform

Mis je voor een goede uitvoering van je plattelandsproject de basiskennis rond de wet op de overheidsopdrachten? En wil je je op eigen tempo verdiepen in de wet op overheidsopdrachten?

Stel je vraag aan het plattelandsloket via platteland@oost-vlaanderen.be met een korte motivatie en link met het plattelandsproject. Bezorg ook je naam en mailadres.

Wij zorgen dat je voor 1 jaar toegang krijgt tot het e-learningplatform overheidsopdrachten. De cursus behandelt de basis rond plaatsing van overheidsopdrachten en uitvoering van overheidsopdrachten.