LEADER Grensregio Waasland

Alle details over LEADER Grensregio Waasland kan je terugvinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

office-icons-document-free-stock-vectorLokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Grensregio Waasland 2014 – 2020 [PDF]

office-icons-document-free-stock-vectorLokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Grensregio Waasland 2021 – 2022 [PDF]

Het LEADER-gebied ↴ De subsidiemogelijkheden ↴ De Plaatselijke Groep ↴

Project indienen ↸

 


Het LEADER-gebied

waaslandHet LEADER-programma richt zich op Europees niveau tot plattelandsgebieden tussen de 5.000 en 150.000 inwoners. Met 113.353 inwoners valt het LEADER-gebied Grensregio Waasland binnen deze vork.

De regio heeft al de kenmerken van een ‘flankerende regio’, m.a.w. een landelijke regio tussen meer verstedelijkte weefsels. Dat geeft de regio enerzijds heel wat mogelijkheden (tewerkstelling, diensten, gespecialiseerde zorg, hoger onderwijs, …), maar anderzijds ervaart men in de landelijke flank van deze stedelijke centra een centrifugale kracht, m.a.w. een urbanisatiedruk. Uit de gebiedsanalyse blijkt dat er door het LEADER-gebied drie rode draden lopen:

  • De grens met Nederland;
  • Uitgestrekt openruimtegebied aan de noordelijke rand van de Vlaamse Ruit;
  • De ligging tussen grootsteden Gent en Antwerpen en hun havens.


De subsidiemogelijkheden

Op basis van een diepgaande omgevingsanalyse van de Grensregio Waasland werden voor de komende LEADER-periode drie thema’s gekozen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Klik op de onderstaande links voor meer gedetailleerde informatie over het kader waarbinnen projecten mogelijk zijn.

THEMA 1: Lokale voedselstrategieën en streekproductenoffice-icons-document-free-stock-vector [PDF – 3,18 MB]

Doelstelling 1: Stimuleren van hoeve- en streekproducenten door netwerkvorming.

Doelstelling 2: Bekend maken en faciliteren van doelgroepgerichte afzet van hoeve- en streekproducten.

THEMA 2: Leefbare dorpenoffice-icons-document-free-stock-vector [PDF – 3,18 MB]

Doelstelling 3: Stimuleren van sociale cohesie, inclusie en het agrarisch weefsel op het platteland.

Doelstelling 4: Bevorderen van publieke dienstverlening en basisvoorzieningen.

office-icons-document-free-stock-vectorTHEMA 3: Profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie) [PDF – 3,18 MB]

Doelstelling 5: Ontwikkelen van een toeristisch-recreatief geheel door samenwerking.

Doelstelling 6: Ontwikkelen van een recreatief aanbod met onthaal- en educatieve mogelijkheden bij land- en tuinbouwbedrijven.


De Plaatselijke Groep

De voorgestelde Plaatselijke Groep Grensregio Waasland (PG) is samengesteld uit de aanwezige besturen, representatieve organisaties en bestaande netwerken in de regio.

Publiek Privaat
Provincie Walter Roggeman
Provincieraadslid
Landbouw Paul Cerpentier
Algemeen Boerensyndicaat
Provincie Filip Liebaut
Provincieraadslid
Landbouw
Lokale besturen Chris Lippens
Interwaas
Landbouw/platteland
Lokale besturen Peter De Bock
Interwaas
Platteland Willem Mesuere
Landelijke Gilden
Streekontwikkeling Richard Meersschaert
EGTS Linieland van Waas en Hulst
Platteland Patty De Keyzer
Agraconsulente KVLV
Toerisme Els Maes
Toerisme Waasland
Landschap Jan Van Dooren
Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord
Welzijn Tewerkstelling, rurale economie en arbeidsmarkt Peter Deckers
UNIZO
Welzijn René De Pauw
Okra Wachtebeke
Welzijn Ann Dieleman
Vanuit ervaring Gezinsbond
Adviserende leden
LEADER-coördinator Andy Bourriez
Dienst Landbouw en Platteland
Provincie Oost-Vlaanderen Didier Huygens
Dienst Landbouw en Platteland
Interwaas Saskia Fermont
Adjunct-Directeur
Gemeente Sint-Gillis-Waas Chris Taelman
Stafmedewerker Cel Beleidsondersteuning
Provincie Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert
Gedeputeerde Landbouw en Platteland
Voorzitter Plaatselijke Groep