LEADER-gebieden

De kaart hieronder geeft aan welke gemeenten in aanmerking komen voor de nieuwe LEADER-gebieden. De omlijnde gebieden Meetjesland – Leievallei, Grensregio Waasland en Vlaamse Ardennen zijn de ‘zoekgebieden’ die vooropgesteld worden in de Provinciale Kadernota. Je vindt alle informatie over de criteria waaraan voldaan moet worden in de kadernota.

De kandidaat Lokale Actiegroepen bakenen het finale voorstel af in hun Lokale Ontwikkelingsstrategie die ten laatste op 31 mei 2023 wordt ingediend bij de VLM.