Oproep LEADER 2023 – 2027

LEADER is een subsidiemaatregel uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Het geeft plattelandsbewoners, landbouwers, lokale besturen, verenigingen en ondernemers het heft in handen om hun plattelandsregio samen duurzaam te ontwikkelen. Dit gebeurt door het uitvoeren van gerichte plattelandsprojecten.

In 2023 gaat een nieuwe LEADER-periode van start die zal duren tot 2027. Om ook in deze nieuwe periode succesvolle projecten uit te voeren, zijn drie elementen noodzakelijk:

  1. Het LEADER-gebied moet voldoen aan bepaalde criteria. Hierbij wordt vertrokken van de bestaande LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen, Meetjesland (& Leiestreek) en Grensregio Waasland.
  2. De Lokale Actiegroep (LAG) is een lokaal publiek-privaat partnerschap dat bestaat uit individuen of vertegenwoordigers van lokale organisaties en overheden. De LAG ontwikkelt de Lokale Ontwikkelingsstrategie en voert deze uit door projectoproepen.
  3. ​De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) bakent het LEADER-gebied af en omschrijft de lokale noden en de ontwikkelingsdoelstellingen. Daarvoor wordt een actieplan opgesteld dat bijdraagt aan bepaalde thema’s die kaderen binnen ruimere Europese, Vlaamse en provinciale doelstellingen.

Vlaanderen en de provincies lanceren een oproep om een nieuwe Lokale Actiegroep, Lokale Ontwikkelingsstrategie en LEADER-gebied samen te stellen. Kandidaat LAG’s moeten hun kandidatuur ten laatste op 31 mei 2023 indienen via het E-Loket.

Alle lokale stakeholders en bewoners zijn welkom om bij te dragen tot de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie of om hun kandidaat te stellen voor de Lokale Actiegroep. Lees hier hoe je dat kan doen.