Projectoproep LEADER restmiddelen 2014-2020

Lancering oproep 

De Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een LEADER-oproep met de restmiddelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020. Binnen de oproep LEADER restmiddelen 2014-2020 gelden een aantal beperkingen:

  • De goedgekeurde projecten lopen 1,5 jaar. Ze gaan van start op 1 januari 2022 en lopen af op 30 juni 2023. Verlenging is niet mogelijk!
  • Er zijn slechts beperkte middelen beschikbaar, hierdoor zullen de Plaatselijke Groepen selectiever te werk gaan bij de aanmelding van projectideeën.

Opgelet! Dit is een extra oproep met de restmiddelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020. Hiernaast lanceerden de Plaatselijke Groepen ook een oproep voor projecten LEADER 2021-2022.

Lanceringsmoment 20 april 2021

Op 20 april 2021 organiseerde het plattelandsloket Oost-Vlaanderen een lanceringsmoment. Bekijk hier de presentaties van het lanceringsmoment:

office-icons-document-free-stock-vector

Algemene presentatie

office-icons-document-free-stock-vectorPresentatie Grensregio Waasland

office-icons-document-free-stock-vectorPresentatie Meetjesland

office-icons-document-free-stock-vector

Presentatie Vlaamse Ardennen

Focus van de oproep per LEADER-gebied

LEADER Vlaamse Ardennen

Heb je een innovatief idee gekregen bij de deelname in voorgaande projecten? Is er een concrete realisatie naar boven gekomen? De Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen zet in op nieuwe, kleinschalige realisaties op basis van afgelopen of lopende projecten. De projectideeën moeten voldoen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Voor deze oproep is er een geschat budget van 30.000 euro beschikbaar.

LEADER Meetjesland

De Plaatselijke Groep Meetjesland lanceert een oproep volgens de bepalingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie, waarbij enkel wordt ingezet op thema 1, Doelstelling 2: Duurzaamheid en lokale productie als strategie om de identiteit van het Meetjesland als agrovoedingsregio te versterken.

LEADER Grensregio Waasland

De Plaatselijke Groep Grensregio Waasland lanceert een normale oproep, waarbij de projectideeën moeten voldoen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Heb je een projectidee? Bekijk dan zeker volgende documenten en links


Stap 1: Verplicht aanmelden van een projectidee voor 16 juni 2021 (12u00 's middags)

Vul het online aanmeldingsformulier in voor woensdag 16 juni 2021 (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier (aanmeldingsdatum is voorbij)

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten wordt het project bekeken door de Kwaliteitskamer. De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer.  

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

 

Komt mijn projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van je LEADER-gebied?

Lees de rubriek ‘Hoe schrijf ik een goed plattelandsproject?’link23

Stap 2: Schrijven en indienen van een project voor 27 september 2021 (12u00 's middags)

Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 27 september 2021 (12u00 ’s middags) via het E-loket:

E-Loket Platteland (Online invulformulier voor uw project)link23

office-icons-document-free-stock-vector Gebruikershandleiding E-Loket [pdf – 0,5 MB]

►    Opleiding indiening via het E-Loket (September 2020)

 

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

office-icons-document-free-stock-vectorReglement LEADER – oproep restmiddelen 2014-2020 [PDF ]

office-icons-document-free-stock-vector

Bijlage 1 – Overzicht criteria LEADER [PDF]

office-icons-document-free-stock-vectorHet advies vanuit de Plaatselijke Groep op uw aangemeld projectidee.

 

Bijlagen toe te voegen aan het dossier in het E-loket:

office-icons-document-free-stock-vectorOndertekende samenwerkingsovereenkomst [DOCX] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng)

Bijkomende documenten (indien van toepassing, verplicht bij te voegen):

  • De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond
  • Vergunningen of vergunningsaanvragen
  • Prijsoffertes of ramingen
  • Technische plannen
  • Het advies van de kwaliteitskamer

Stap 3: Selectie en start van de projecten

In november wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Voor deze periode kan er beslist worden vanuit de Plaatselijke Groep dat (een deel van) uw project moet bijgewerkt worden.

De goedkeurde projecten starten op 1 januari 2022. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

De projecten kunnen lopen van 1 januari 2022 tot 30 juni 2023. Voor deze oproep zijn projectverlengingen niet mogelijk.