Subsidies voor Plattelandsontwikkeling in Oost-Vlaanderen

Het plattelandsloket van de Provincie Oost-Vlaanderen staat in voor beheer van verschillende subsidiekanalen binnen de provincie Oost-Vlaanderen en de begeleiding van alle burgers of organisaties op het platteland met projectideeën.

De subsidiekanalen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus zetten in de gehele provincie in op de thema’s: ondernemen, armoede en welzijn, erfgoed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en open ruimte op het Oost-Vlaamse platteland.

Daarnaast zijn er de LEADER-gebieden, waar een Plaatselijke Groep accenten legt die belangrijk zijn voor hun eigen gebied.

 

 

LEADER is gebaseerd op het feit dat lokale mensen het beste weten hoe ze hun eigen thuisregio kunnen ontwikkelen. Er zijn 3 Leader-groepen in Oost-Vlaanderen die projecten financieren van ondernemers, verenigingen, openbare besturen en burgers. Het doel is om de lokale expertise en knowhow in te zetten om de plattelandsregio’s verder te ontwikkelen.

Werking in cijfers 2014 – 2021

 

101 projecten

 7 659 659,27

Geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland via de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.

39 projecten

€ 2 521 496,06

Geïnvesteerd in LEADER-gebied Meetjesland.

29 projecten

€ 2 129 267,36

Geïnvesteerd in het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen.

 22 projecten

€ 1 300 048,94

Geïnvesteerd in het LEADER-gebied Grensregio Waasland