Werk mee aan LEADER

LEADER laat gemeenschappen zelf aan zet om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Iedereen uit de lokale gemeenschap krijgt de kans om kennis te maken, om input te geven of om zich verder te engageren bij de opmaak en uitvoering van het LEADER-programma. Ontdek hieronder welke mogelijkheden er zijn, op welke manier je jezelf wil engageren en hoe je dit praktisch voor elkaar krijgt.

Maak kennis met LEADER

Op 29 november 2022 organiseerden de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie Oost-Vlaanderen een provinciale inspiratiesessie rond LEADER. Het werd een inspirerende avond waarin toegelicht werd wat LEADER kan betekenen voor de ontwikkeling van het platteland in jouw streek en hoe je daar zelf aan kan bijdragen.

Stakeholderbevraging (voor professionele gebiedsactoren)

Het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen werkte samen met BUUR part of Sweco en het Instituut voor landbouw en visserij onderzoek (ILVO) een gebiedsanalyse uit voor elk LEADER-gebied. Deze zullen als basis dienen voor de Lokale Ontwikkelingsstrategieën.

Hiervoor kwamen de stakeholders per gebied samen in december 2022 en werd alle feedback van de lokale actoren verzameld. Deze input wordt meegenomen naar de LEADER-dagen voor de volgende stappen naar de opmaak van de Lokale Ontwikkelingsstrategieën.

LEADER-dagen (voor professionelen én burgers in het gebied)

De opmerkingen van de stakeholdersbevraging werden verwerkt in de finale gebiedsanalyse. Ook deze werd nog een laatste keer terug gekoppeld naar de streek. Hierop waren alle inwoners welkom.

  • Waar en wanneer vonden deze plaats?
  • Wie was er aanwezig? Inwoners, landbouwers, ondernemers, lokale besturen en verenigingen
  • Wat werd er besproken? Heel brede terugkoppeling naar alle streekbewoners van de gebiedsanalyses en afkloppen van finale versie
  • Extra: voorstelling voorbeeldprojecten en lokale lunch

Oprichting Lokale Actiegroep (LAG) en indiening Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

Na de oplevering van de gebiedsanalyses wordt een kandidaat LAG opgericht. Hiervoor vertrekken we van de mensen die zich reeds engageerden bij de stakeholderbevraging en de LEADER-dagen, maar dit is geen vereiste. Mensen die zich in deze fase nog willen engageren bij het opstellen van het LOS, maar niet in de uiteindelijke LAG willen zetelen, zijn ook welkom.

Deze groep zal vertrekken van de gebiedsanalyse, waarin een reeks mogelijke regionale doelstellingen geformuleerd worden. De LAG zal deze vertalen in concrete doelstellingen. Deze zullen een belangrijk onderdeel worden van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Zie ‘Oproepreglement LOS‘ van de VLM voor de overige onderdelen.

De LAG dient de LOS in voor 31/05/2023 en staat in voor de uitvoering ervan (2023-2027, met projecten die zullen lopen tot 2029).

Deel je ideeën via het online formulier

Kan je niet participeren in één van bovenstaande momenten, dan kan je ook via een online formulier je mening delen over LEADER 2023 – 2027.

Heb je ideeën over het platteland van de toekomst, denk je aan waardevolle onderwerpen voor de gebiedsanalyses, is er volgens jou nood aan bepaalde types projecten, heb je feedback op de gebiedsanalyses (zodra die online komen) of wil je iets anders kwijt?

Dan kan je dit zeker via deze link.

Als je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met één van onze medewerkers!