Oproep LEADER Meetjesland 2022

De Plaatselijke Groep Meetjesland lanceert een extra LEADER-oproep in 2022.

Heb je een projectidee? Bekijk dan zeker volgende documenten en links

office-icons-document-free-stock-vectorReglement LEADER – oproep overgangsmaatregelen 2021-2022 [PDF]

office-icons-document-free-stock-vectorBijlage 1 – Overzicht criteria LEADER [PDF]

link23Hoe schrijf ik een goed plattelandsproject?

Vragen of nood aan begeleiding? Contacteer het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen


Stap 1: Verplicht aanmelden van een projectidee voor 22 juni 2022 (12u00 's middags)

Vul het online aanmeldingsformulier in voor woensdag 22 juni 2022 (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten wordt het project bekeken door de Kwaliteitskamer. De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer.  

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

Komt mijn projectidee in aanmerking voor steun?

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van LEADER-Meetjesland? Let op: enkel het thema streekidentiteit is mogelijk in deze oproep.

Stap 2: Indiening projectfiche voor 7 oktober 2022 (12u00 's middags)

Dien uw dossier in voor vrijdag 7 oktober (12u00 ’s middags) via het E-loket. Geef hierbij extra aandacht aan de ontvankelijkheidscriteria uit Bijlage 1 – Overzicht criteria LEADER (zie link hieronder). Als niet voldoen wordt aan één of meerdere ontvankelijkheidscriteria wordt de projectbeoordeling onmiddellijk stopgezet zonder mogelijkheid tot aanpassing.

E-Loket Platteland (Online invulformulier voor uw project)link23

office-icons-document-free-stock-vectorGebruikershandleiding E-Loket [PDF]

►    Opleiding indiening via het E-Loket (September 2020)

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

office-icons-document-free-stock-vectorReglement LEADER – oproep overgangsmaatregelen 2021-2022 [PDF]

office-icons-document-free-stock-vector

Bijlage 1 – Overzicht criteria LEADER [PDF]

office-icons-document-free-stock-vectorHet advies vanuit de Plaatselijke Groep op uw aangemeld projectidee.

Bijlagen toe te voegen aan het dossier in het E-loket:

office-icons-document-free-stock-vectorOndertekende samenwerkingsovereenkomst [DOCX] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng)

Bijkomende documenten (indien van toepassing, verplicht bij te voegen):

  • De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond
  • Vergunningen of vergunningsaanvragen
  • Prijsoffertes of ramingen
  • Technische plannen
  • Het advies van de kwaliteitskamer

Stap 3: Herwerking projectfiche na advies PG voor 1 december 2022 (12u00 's middags)

In oktober 2022 beoordeelt de Plaatselijke Groep de projectfiches. Ze geeft technische en inhoudelijke opmerkingen door aan de promotor in de eerste week november 2022.

De promotor heeft tijd tot donderdag 1 december 2022 (12u00 ’s middags) om het project bij te schaven en definitief in te dienen in het E-Loket.

Stap 4: Selectie en start van de projecten

Op 13 december beslist de Plaatselijke Groep welke projecten gesubsidieerd worden. De promotoren worden zo snel mogelijk telefonisch verwittigd van deze beslissing.

De goedkeurde projecten starten op 1 januari 2023. In de loop van januari ontvangt de promotor een officiële goedkeuringsbrief.

De projecten lopen van 1 januari 2023 tot 30 juni 2025.