Subsidiekanalen

LEADER 2021 – 2022

LEADER is gebaseerd op het feit dat lokale mensen het beste weten hoe ze hun eigen thuisregio kunnen ontwikkelen. Er zijn 3 Leader-groepen in Oost-Vlaanderen die projecten financieren van ondernemers, verenigingen, openbare besturen en burgers. Het doel is om de lokale expertise en knowhow in te zetten om de plattelandsregio’s verder te ontwikkelen.

Omgevingskwaliteit, Herstelfonds en Platteland Plus 2021 – 2022

De subsidiekanalen Omgevingskwaliteit, Herstelfonds en Platteland Plus zetten in de gehele provincie in op de thema’s: ondernemen, armoede en welzijn, erfgoed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en open ruimte op het Oost-Vlaamse platteland.

Alle informatie over deze subsidiekanalen kan je vinden in het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland [PDF – 1,6 MB].

Inhoudelijk wordt ingezet op de volgende thema’s:

In het kader van het Europees Herstelfonds werd ingezet op specifieke thema’s: