Oproep Plattelandsprojecten 2022 Oost-Vlaanderen

Stap 1: Aanmelding van projectideeën (2022)

Voor 22 april 2022 (12.00u ’s middags)

Komt mijn idee in aanmerking voor steun?

link23Deze oproep geldt voor alle acties uit het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland 2021 onder de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.

Enkel Actie 2.6 Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsruimten komt niet in aanmerking voor de oproep 2022.

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

  • vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk;
  • de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
  • natuurlijke personen;
  • feitelijke verenigingen.

Hoe schrijf ik een project?

Hoe kan ik mijn project aanmelden?

Vul het online aanmeldingsformulier in vóór 22 april (12.00u ’s middags) 

link23

Het online aanmeldingsformulier

Kwaliteitskamer: Advies voor infrastructuurprojecten en open ruimte-projecten

De kwaliteitskamer is er voor jou bij plattelandsprojecten met bouw- en infrastructuurwerken, maar ook voor projecten rond open ruimte, ruimtelijk ontwerp en landschap. De kwaliteitskamer geeft een advies in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Begeleiding is dan ook sterk aan te raden.

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

Stap 2: Hoe verloopt de indiening?

Voor 1 juli 2022 (12u00 ’s middags)

Infomoment e-loket 31 mei 2022

Het infomoment voor de indiening via het e-loket vindt plaats in Gent op 31 mei om 10u. Inschrijven is gratis maar verplicht en kan via dit inschrijvingsformulier.

Hoe dien ik mijn dossier in voor 1 juli 2022 (12u00 's middags)?

Dien jouw digitaal dossier in voor de deadline van 1 juli 2022 (12u00 ’s middags).

Dien jouw project in via het E-Loket Platteland link23

office-icons-document-free-stock-vectorGebruikershandleiding E-Loket Platteland (Vlaamse Landmaatschappij) [PDF – 5 MB]

Voeg de relevante bijkomende documenten toe:

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

Stap 3: Selectieprocedure en start van de projecten

september – oktober 2022

Hoe verlopen eventuele aanpassingen aan het project?

In september worden de opmerkingen op de projecten doorgestuurd naar de promotoren. Deze krijgen enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden en om, indien nodig, hun project aan te passen.

Het aanpassen van een project kan via het E-Loket.

Wanneer kan mijn project starten na goedkeuring?

In oktober wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvang je een officiële goedkeuringsbrief.

De looptijd van de projecten is steeds van 1 januari 2023 tot 1 juli 2025. Verlenging is niet mogelijk.