Oproep Plattelandsprojecten 2021 Oost-Vlaanderen

Stap 1: Aanmelding van projectideeën (2021)

Voor 15 april 2021 (12.00u ’s middags)

Komt mijn idee in aanmerking voor steun?

link23Deze oproep geldt voor alle acties uit het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland 2021 onder de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.

Enkel Thema 3 Erfgoed en toerisme komt niet in aanmerking voor de oproep 2021. Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Indien er voldoende kwalitatieve projecten worden ingediend, kunnen ook de middelen van budgetjaar 2022 worden aangesneden voor deze oproep.

De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

  • vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk;
  • de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
  • natuurlijke personen;
  • feitelijke verenigingen.

Infomoment 18 maart 2021

Op donderdag 18 maart organiseerde het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen een online inspiratiemoment. De presentaties kan je hieronder terugvinden.

Algemene toelichting van de oproep, timing en procedure.

Workshops:
projecten gericht op duurzame oplossingen voor droogte en wateroverlast
ondersteunen van gemeenten in de uitvoering van hun lokale voedselstrategieën
herbestemming kerkgebouwen
inrichting ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte

Hoe schrijf ik een project?

Hoe kan ik mijn project aanmelden?

Vul het online aanmeldingsformulier in vóór 15 april (12.00u ’s middags) 

link23

Het online aanmeldingsformulier (deadline verstreken)

Kwaliteitskamer: Advies voor infrastructuurprojecten en open ruimte-projecten

De kwaliteitskamer is er voor jou bij plattelandsprojecten met bouw- en infrastructuurwerken, maar ook voor projecten rond open ruimte, ruimtelijk ontwerp en landschap. De kwaliteitskamer geeft een advies in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Begeleiding is dan ook sterk aan te raden.

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

 

Stap 2: Hoe verloopt de indiening?

Voor 1 juli 2021 (12u00 ’s middags)

Infomoment e-loket juni 2021

Het infomoment voor de indiening via het e-loket vindt plaats in juni. Van zodra meer details bekend zijn, kan u hier het inschrijvingsformulier vinden.

Hoe dien ik mijn dossier in voor 1 juli 2021 (12u00 ’s middags)?

Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 1 juli 2021 (12u00 ’s middags).

Dien uw project in via het E-Loket Platteland link23

office-icons-document-free-stock-vectorGebruikershandleiding E-Loket Platteland (Vlaamse Landmaatschappij) [PDF – 5 MB]

 

Voeg de relevante bijkomende documenten toe:

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer

 

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

Aan de hand van het advies vanuit het Plattelandsloket is één van de volgende reglementen relevant voor uw project:

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (2021)

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Omgevingskwaliteit door samenwerking’ (2021)

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Platteland Plus’ (2021)

office-icons-document-free-stock-vector

Ontvankelijkheidsciteria en aandachtspunten ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (2021)

office-icons-document-free-stock-vector

Ontvankelijkheidscriteria en aandachtspunten ‘Omgevingskwaliteit door samenwerking’ (2021)

office-icons-document-free-stock-vector

Ontvankelijkheidsciteria en aandachtspunten ‘Platteland Plus’ (2021)

 

Stap 3: Selectieprocedure en start van de projecten

september – oktober 2021

Hoe verlopen eventuele aanpassingen aan het project?

In september worden de opmerkingen op de projecten doorgestuurd naar de promotoren. Deze krijgen enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden en om, indien nodig, hun project aan te passen.

Het aanpassen van een project kan via het E-Loket.

Wanneer kan mijn project starten na goedkeuring?

In oktober wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

De looptijd van de projecten is steeds van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024.