Oproep Plattelandsprojecten 2018 Oost-Vlaanderen

Stap 1: Aanmelding van projectideeën

19 maart 2018 (12.00 ’s middags)

Komt mijn idee in aanmerking voor steun?

link23Waarvoor komt mijn gemeente/streek in aanmerking? Deze oproep geldt voor alle acties uit het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland onder de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.

De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring: vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk; de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest; natuurlijke personen; feitelijke verenigingen.

link23Klik hier voor ‘Inspiratie bij het schrijven’ van een plattelandsproject

 

Hoe kan ik mijn project aanmelden?

Vul het online aanmeldingsformulier in voor maandag 19 maart (12.00 ’s middags)

Bij het verzenden van het formulier kunnen de gegevens steeds achteraf aangepast worden. Je ontvangt de link na het verzenden van het formulier in uw mailbox. De ingevoerde gegevens worden als definitief beschouwd op maandag 19 maart (12.00 ’s middags).

link23

Het online aanmeldingsformulier

Kwaliteitskamer: Advies voor infrastructuurprojecten en open ruimte-projecten

De kwaliteitskamer is er voor jou bij plattelandsprojecten met bouw- en infrastructuurwerken, maar ook voor projecten rond open ruimte, ruimtelijk ontwerp en landschap. De kwaliteitskamer geeft een advies in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Begeleiding is dan ook sterk aan te raden.

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

 

Netwerkmoment voor plattelandsprojecten op maandag 5 maart 2018

Wens je advies over je projectidee? Wij regelen 3 speeddates om je projectidee te laten ontpoppen in projecten van hoge kwaliteit. We zoeken naar linken tussen projectideeën en naar samenwerking tussen verschillende organisaties. Aanwezige experten geven ook advies op je projectidee.

De uitnodiging kan je hier vinden.

 

 

Stap 2: Hoe verloopt de indiening?

Eind maart – 29 juni 2018 (12.00 ’s middags)

Hoe dien ik mijn dossier in?

Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 29 juni 2018 ( 12.00 ’s middags)

Dien uw project in via het E-Loket Platteland link23

office-icons-document-free-stock-vector Gebruikershandleiding E-Loket (Vlaamse Landmaatschappij) [pdf – 2,9 MB]

 

Voeg de relevante bijkomende documenten toe:

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer

 

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

Aan de hand van het advies vanuit het Plattelandsloket is één van de volgende reglementen relevant voor uw project:

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Omgevingskwaliteit door investeringen’ (2018) [PDF – 1,0 MB]

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Omgevingskwaliteit door samenwerking’ (2018) [PDF – 1,0 MB]

office-icons-document-free-stock-vectorReglement ‘Platteland Plus’ (2018) [PDF – 1,0 MB]

 

 

 

Stap 3: Selectieprocedure en start van de projecten

Eind juni– oktober 2018/januari 2019

Hoe verlopen eventuele aanpassingen aan het project?

Tijdens de tweede week van september worden de opmerkingen op de projecten doorgestuurd naar de promotoren. Deze krijgen enkele weken de tijd de vragen te beantwoorden en om, indien nodig, hun project aan te passen.

Het aanpassen van een project kan via het E-Loket.

Wanneer kan mijn project starten na goedkeuring?

Tijdens de derde week van oktober wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

De looptijd van de projecten is steeds van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021.