Projectoproepen: Wanneer kan ik indienen?

Oproepen LEADER

Er lopen in de Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland twee projectoproepen:

  1. Oproep restmiddelen 2014 -2022
  2. Oproep LEADER 2021 – 2022
Oproep ontmoeten en groen beleven in de publieke ruimte (Herstelfonds)

Klik op de titel voor meer informatie over de oproep van de maatregel Omgevingskwaliteit door investeringen in Oost-Vlaanderen in het kader van het Europees herstelfonds.

Oproep Omgevingskwaliteit en Platteland Plus 2021

Klik op de titel voor meer informatie over de oproep van de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus in Oost-Vlaanderen.

Nieuwsbrieven toekomstige projectoproepen

↸ Oproep plattelandssubsidies Oost-Vlaanderen

↸  Europese subsidiekanalen ‘Oost-Vlaanderen gaat vreemd’

↸ Informatie Europese subsidies Vlaanderen

Subsidiewijzer: Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor mijn gemeente(n)?

Stap 1: Selecteer jouw gemeente(n) of de gehele provincie Oost-Vlaanderen  ->