Projectoproepen: Wanneer kan ik indienen?

Oproepen LEADER

In de Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland loopt de volgende procedure Oproep LEADER 2021 – 2022.

Er wordt voor eind 2023 geen nieuwe oproep verwacht.

Oproep ontmoeten en groen beleven in de publieke ruimte (Herstelfonds)

Klik op de titel voor meer informatie over de oproep van de maatregel Omgevingskwaliteit door investeringen in Oost-Vlaanderen in het kader van het Europees herstelfonds.

Dit is een eenmalige oproep.

Oproep Plattelandsprojecten 2022: Omgevingskwaliteit en Platteland Plus

Klik op de titel voor meer informatie over de oproep binnen de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus met deadline 15 april 2022 (12.00u ’s middags)

Dit is de laatste oproep die zal plaatsvinden binnen deze maatregelen.

Nieuwsbrieven toekomstige projectoproepen

↸ Oproep plattelandssubsidies Oost-Vlaanderen

↸  Europese subsidiekanalen ‘Oost-Vlaanderen gaat vreemd’

↸ Informatie Europese subsidies Vlaanderen

Subsidiewijzer: Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor mijn gemeente(n)?

Stap 1: Selecteer jouw gemeente(n) of de gehele provincie Oost-Vlaanderen  ->