Prijs voor dorpskracht 2018

Minister Schauvliege trekt in totaal 17.500 euro uit voor de wedstrijd ‘Prijs voor dorpskracht 2018’. Het winnende dorp ontvangt 10.000 euro steun om haar project te realiseren, het tweede en derde project ontvangen respectievelijk 5.000 en 2.500 euro.

Ingediende dorpsprojecten moeten de leefbaarheid van het dorp verbeteren en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. Verenigingen, lokale besturen of bewonersgroeperingen kunnen een project voor hun dorp indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij tot en met 30 juni 2018.

Alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier kan je vinden op de website van de VLM.

 

Buurten op den Buiten

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting wil vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. “Buurten op den Buiten” richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking.

Alle info vind je hier: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2017/300197.

 

Vlaamse Landmaatschappij lanceert online plattelandsloket

 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft een nieuw loket op haar website gelanceerd: het plattelandsloket. Via dit loket kan je gemakkelijk plattelandssubsidies digitaal aanvragen en opvolgen, terwijl dit vroeger allemaal schriftelijk gebeurde.

Als je een project wil indienen, moet je dus voortaan met je identiteitskaart en bijhorende pincode inloggen op https://eloket.vlm.be/plattelandsloket. Voor meer uitleg kan je de gebruikershandleiding nalezen. Eventuele problemen kan je melden via plattelandsloket@vlm.be.