Aanmeldingsformulier projectideeën ‘Oproep Herstelfonds 2023-2025: plattelandsprojecten Oost-Vlaanderen’

Voor de oproep leefkwaliteit platteland reservefonds, thema stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte:

  • Omgeving van een zorginstelling vergroenen
  • Inrichten van ontmoetingsplaatsen op buurtniveau
  • Groene verbindingen
  • Kleine ontmoetingsgerichte ingrepen in en rond buurtgebouwen

Gelieve het onlineformulier volledig in te vullen en digitaal door te sturen voor 14 april 2023 (12u ’s middags).

Het online aanmeldingsformulier is zowel de aanmelding van je projectidee bij het Plattelandsloket als een eventuele aanmelding bij de Kwaliteitskamer. Het invullen van het aanmeldingsformulier betekent niet dat het project later ook effectief moet ingediend worden.

Bij technische problemen raden wij aan om dit dossier in te vullen met een andere webbrowser.