Plattelandsontwikkeling in Oost-Vlaanderen

Het beleid rond plattelandsontwikkeling in Oost-Vlaanderen bestaat voornamelijk uit de subsidiëring van projecten op het Oost-Vlaamse platteland. Van 2014 tot en met 2020 zijn er de verschillende subsidiekanalen in Oost-Vlaanderen beschikbaar:

Subsidiekanalen voor geheel Oost-Vlaanderen:

In het kader van deze subsidiekanalen gebeurde een gemeenschappelijke technische en inhoudelijke analyse om tot één overzicht te komen in het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland (2014 – 2020) [PDF – 1,6 MB].

Klik hier om de veelgestelde vragen rond deze subsidiekanalen te openen.

Welke overheden ondersteunen deze subsidiekanalen?

De Europese Unie, de Vlaamse overheid (de Vlaamse Landmaatschappij) en de provincie Oost-Vlaanderen.

Het subsidiekanaal Platteland Plus wordt enkel ondersteund door de Vlaamse overheid (de Vlaamse Landmaatschappij) en de provincie Oost-Vlaanderen.

Op welke inhoudelijke thema’s zetten deze subsidiekanalen in?

Deze inhoudelijke thema’s werden tussen de ondersteunende overheden onderling vastgelegd. Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland (2014 – 2020) [PDF – 1,6 MB] bevat de meest gedetailleerde opsomming voor de provincie Oost-Vlaanderen, telkens na de besproken thema’s.

Aan welke voorwaarden moet een begunstigde voldoen?

In het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland (2014 – 2020) [PDF – 1,6 MB] krijgt u in Deel III reeds een overzicht van de voorwaarden. Let op: Per oproep wordt in een reglement de bijkomende voorwaarden vastgelegd.

 

Subsidiekanalen voor specifieke regio’s in Oost-Vlaanderen:

Naast de korte opsomming van de verschillende maatregelen binnen deze subsidiekanalen in het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland werden er regiospecifieke ‘Lokale Ontwikkelingsstrategieën’ opgesteld. Deze documenten kan je terugvinden via de links hierboven.

Klik hier om de veelgestelde vragen rond deze subsidiekanalen te openen.

Welke overheden ondersteunen deze subsidiekanalen?

De Europese Unie, de Vlaamse overheid (de Vlaamse Landmaatschappij) en de provincie Oost-Vlaanderen.

Wat is ‘LEADER’ en hoe werkt het?

In 1991 lanceerde de Europese Commissie het initiatief ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ (LEADER): een Europees initiatief dat tot doel heeft kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en originele strategieën voor een duurzame plattelandsontwikkeling te ontwikkelen en te ondersteunen die tot een verbetering van de leefbaarheid in het gebied leiden.

leader waardenDe LEADER-prioriteiten zijn hierbij:

  • sociale inclusie bevorderen;
  • armoede bestrijden;
  • economische ontwikkeling in plattelandsgebieden stimuleren.

In de praktijk krijgen LEADER-gebieden waarbinnen lokale actoren (zowel publieke instanties, middenveldorganisaties als private groepen) zich verenigen in een Plaatselijke Groep de verantwoordelijkheid en bijhorende financiële middelen om samen een visie of Lokale Ontwikkelingsstrategie voor het gebied uit te denken.. De Plaatselijke Groep selecteert projecten die met LEADER-middelen uitgevoerd kunnen worden. Het integrale, heel wat verschillende partners en sectoren die samenwerken, en het opbouwen van sociaal kapitaal, met lokale kennis, initiatief, motivatie en betrokkenheid, zijn belangrijke meerwaarden van LEADER.

 

Aan welke voorwaarden moet een begunstigde voldoen?

In de specifieke ‘Lokale Ontwikkelingsstrategieën’ worden enkel de basisvoorwaarden opgesomd. Per oproep wordt in een reglement de bijkomende voorwaarden vastgelegd.