Impact coronamaatregelen op de projectwerking

De federale coronamaatregelen kunnen nog altijd een bijzondere impact hebben op uw projectwerking. Aangezien de exit-strategie voor diverse aspecten van de samenleving een verschillend traject tot heropstart voorziet, voorziet VLM volgende regeling voor de melding van overmacht bij geannuleerde of uitgestelde activiteiten.

Zijn er binnen uw project activiteiten die omwille van de verlengde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus Covid-19 in de komende weken of maanden niet kunnen doorgaan? Breng dan voor deze bijkomende impact zo spoedig mogelijk en binnen de 15 werkdagen nadat het duidelijk is dat de activiteit niet kan doorgaan de beheersdienst daarvan op de hoogte. Dat kan per e-mail aan beheersdienst@vlm.be met als onderwerp eerst uw projectcode en ‘afgelasting activiteiten ihkv Covid19’. Vergeet zeker niet uw PG-/Plattelandscoördinator in cc te plaatsen. Beschrijf in uw mail welke activiteiten u omwille van de corona-maatregelen moet annuleren en welke kosten u reeds gemaakt heeft voor deze activiteiten. Op basis daarvan zal de beheersdienst beoordelen welke kosten voor subsidie blijven in aanmerking komen.

De kosten die u reeds gemaakt heeft voor activiteiten die u nu moet annuleren, zal u in de volgende declaratie kunnen aangeven. De beheersdienst zal vooraf een aangepast sjabloon voor het voortgangsverslag ter beschikking stellen waarin u zal kunnen omschrijven welke gedeclareerde kosten betrekking hebben op de geannuleerde activiteiten.