Eerste aanmelding LEADER Vlaamse Ardennen (niet verplicht)

Heb je een idee dat hiervoor in aanmerking komt, dan vragen we je om deze te delen via onderstaand aanmeldingsformulier en dit ten laatste op maandag 20 april (12u00 ’s middags)

Deze stap is niet verplicht.  Maar door deze aanmelding kan de PG al een eerste screening doen op haalbaarheid en de ideeën toetsen. Het kan je idee versterken en (nog) meer in de juiste richting sturen. Je mag een idee ook aanmelden om andere organisaties te inspireren hierrond een koepelproject uit te werken.