Oproep Plattelandsprojecten 2020 Oost-Vlaanderen

Provinciale plattelandsprojecten – maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus

Er zal in 2020 geen oproep volgen.

Gezien de Europese Unie bij uitzondering kan beslissen om de oproep van maatregel Omgevingskwaliteit toch nogmaals te laten plaatsvinden, raden wij aan om bij interesse in een toekomstige oproep in te schrijven op onze mailinglijst.

 

LEADER-projecten – maatregelen LEADER Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland

In de loop van 2020 zullen er oproepen volgen. Binnenkort volgt meer gedetailleerde informatie over deze oproepen. Om zo snel mogelijk op de hoogte gehouden te worden, kan je inschrijven op onze mailinglijst.

Binnen de maatregelen LEADER Vlaamse Ardennen en Grensregio Waasland hebben deze oproepen een beperkt budget.