Administratie goedgekeurde projecten

1. Lees aandachtig de handleiding en hou rekening met de halfjaarlijkse declaraties

Bekijk hieronder de handleiding en de bijlagen per maatregel:

office-icons-document-free-stock-vectorLEADER-project

Promotoren met een papieren dossier moeten zich vanaf de declaratie van 15/02/2020 rechtstreeks wenden tot de verantwoordelijke coördinator.

office-icons-document-free-stock-vectorOmgevingskwaliteit-project

Promotoren met een papieren dossier moeten zich vanaf de declaratie van 15/02/2020 rechtstreeks wenden tot de verantwoordelijke coördinator.

office-icons-document-free-stock-vectorPlatteland Plus-project

Promotoren met een papieren dossier moeten zich vanaf de declaratie van 15/02/2020 rechtstreeks wenden tot de verantwoordelijke coördinator.

Voor 15 februari en 15 juli moet een halfjaarlijks voortgangsverslag ingediend worden, met eventuele declaratie van kosten.

Zijn er personeelskosten voorzien in uw project? De tijdsregistratie van gesubsidieerde personeelsleden (onder personeelskosten) moet bij declaratie (ten minste) per halve dag ingevuld worden.

2. Vergeet niet de wet op de overheidsopdrachten toe te passen indien nodig

De Wet op Overheidsopdrachten is van toepassing binnen de verschillende maatregelen voor plattelandsontwikkeling. Houd er rekening mee dat je voor bepaalde opdrachten een marktbevraging moet doen.

3. Bij alle communicatie moet de banner met de logo’s van de subsidiërende overheden gebruikt worden.

Op de hoofdzetel van de promotor (en eventueel op gesubsidieerde locaties of voertuigen) moet een poster met informatie over het project en de relevante banner met logo’s zichtbaar zijn. Het logo van de Vlaamse Landmaatschappij kan ook vermeld worden.

De volgende documenten zijn nodig voor communicatie:

office-icons-document-free-stock-vectorLEADER-project

office-icons-document-free-stock-vectorOmgevingskwaliteit-project

office-icons-document-free-stock-vectorPlatteland Plus-project