Projectoproep LEADER 2020 Oost-Vlaanderen

Stap 1: Aftoetsen van een projectidee (niet verplicht)

LEADER Meetjesland – Netwerkmoment – dinsdag 24 maart 2020

De Plaatselijke Groep organiseert een startmoment voor de nieuwe oproep. Dit is gepland op dinsdag 24 maart 2020 in het SOCK (Molenstraat 28, 9970 Kaprijke). Het is het ideale moment om te netwerken met collega promotoren, streekorganisaties en andere lokale spelers. De leden van de Plaatselijke Groep en de LEADER-coördinatoren zullen ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Naast het netwerkgedeelte voorzien we ook een vorming rond co-creatie en participatie. Het LEADER-programma zet hier op in en veel projecten hebben een participatief luik. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 12u00: verwelkoming en netwerkmoment met broodjes
 • 12u30: inleiding door Gedeputeerde Grillaert en de LEADER-coördinator
 • 12u45: voorbeeldcase Veerkrachtige Dorpen, programma van Rurant vzw/Provincie Antwerpen. Gebracht door Tessy Goris (gemeente Heist-op-den-Berg)
 • 13u15: interactieve voorstelling van ‘design thinking’ en co-creatie, door Ralf Nafzger (Ministry of Makers)
 • 14u30: workshops rond co-creatie en participatie
 • 17u15: netwerkmoment met hapje en drankje

Inschrijven is gratis maar verplicht en kan via deze link.

 

LEADER Vlaamse Ardennen – Aftoetsen ideeën koepelprojecten – voor 20 april 2020 (12u00 ’s middags)

Voor welk thema, welke nood, … zou een koepelproject interessant zijn?

In de eerste stap doet de PG een open oproep naar projectideeën die verder kunnen worden uitgewerkt naar een koepelproject.

Het is van belang dat deze projectideeën

 1. inspelen op lokale noden of initiatieven van onderuit
 2. (kunnen) betrekking hebben op alle (of een groot deel van de) gemeenten uit de Vlaamse Ardennen
 3. gericht zijn op doelstellingen uit één of meerdere thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Vlaamse Ardennen (zie LOS Vlaamse Ardennen)

Heb je een idee die hiervoor in aanmerking komt, dan vragen we je om deze te delen via onderstaand aanmeldingsformulier en dit ten laatste op maandag 20 april (12u00 ’s middags).

link23

Het online aanmeldingsformulier

Deze stap 1 is niet verplicht.  Maar door deze aanmelding kan de PG al een eerste screening doen op haalbaarheid en de ideeën toetsen op bovenstaande 3 punten. Het kan je idee versterken en (nog) meer in de juiste richting sturen. Je mag een idee ook aanmelden om andere organisaties te inspireren hierrond een koepelproject uit te werken.

 

LEADER Grensregio Waasland – niet van toepassing

Stap 2: Verplicht aanmelden van een projectidee voor 5 juni 2020 (12u00 's middags)

LEADER Meetjesland – Algemene oproep

Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van de LEADER-gebied Meetjesland?

Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’link23

Vragen? Contacteer het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen

 

Vul het online aanmeldingsformulier in voor dinsdag 5 juni 2020 (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

 

LEADER Vlaamse Ardennen – Oproep koepelprojecten

Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen?

office-icons-document-free-stock-vector

Voldoet jouw project aan de aandachtspunten voor ‘koepelprojecten’? [PDF – 0,1 MB]

Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’link23

Vragen? Contacteer het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen link23

 

Vul het online aanmeldingsformulier in voor 5 juni 2020 (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen 

 

 

LEADER Grensregio Waasland – Oproep koepelprojecten

Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties, doelstellingen en grondgebied van de Grensregio Waasland?

office-icons-document-free-stock-vector

Voldoet jouw project aan de aandachtspunten voor ‘koepelprojecten’? [PDF – 0,2 MB]

link23Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’

link23 Vragen? Contacteer Andy Bourriez van het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen

 

Vul het online aanmeldingsformulier in voor 5 juni 2020 (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen 

Stap 3: Uitschrijven en indienen van een project voor 14 oktober 2020 (12u00 's middags)

Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 14 oktober 2020 (12u00 ’s middags):

E-Loket Platteland (Online invulformulier voor uw project.)link23

office-icons-document-free-stock-vector Gebruikershandleiding E-Loket februari 2020 [pdf – 0,5 MB]

►    Opleiding indiening via het E-Loket (September 2020)

office-icons-document-free-stock-vectorOndertekende samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

 

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

office-icons-document-free-stock-vectorReglement LEADER – oproep 2020 [PDF – 0,1 MB]

office-icons-document-free-stock-vector

Bijlage 1 – Voorwaarden bij indiening van een project [PDF – 0,2 MB]

office-icons-document-free-stock-vectorBijlage 2 – Bijkomende aandachtspunten ‘koepelprojecten’ (LEADER Grensregio Waasland en Vlaamse Ardennen) [PDF – 0,2 MB]

office-icons-document-free-stock-vectorDe e-mail met advies vanuit de Plaatselijke Groep op uw aangemeld projectidee.

 

Bijkomende documenten (indien van toepassing, verplicht bij te voegen):

 • De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond
 • Vergunningen of vergunningsaanvragen
 • Prijsoffertes of ramingen
 • Technische plannen
 • Het advies van de kwaliteitskamer

Stap 4: Selectie en start van de projecten

Tijdens de eerste weken van december wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Voor deze periode kan er beslist worden vanuit de Plaatselijke Groep dat (een deel van) uw project moet bijgewerkt worden.

Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

De projecten kunnen lopen van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023.