Projectoproep LEADER 2019 Oost-Vlaanderen

Stap 1: Aanmelden van een projectidee voor 2 april 2019 (12u00 ’s middags)

LEADER Meetjesland

 

Ook in 2019 gaat de Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Meetjesland op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten.

Er kan tot 65% cofinanciering verkregen worden voor zowel kleinschalige als grotere projecten binnen de volgende thema’s van de lokale ontwikkelingsstrategie:

  1. Profilering en promotie van de streekidentiteit
  2. Leefbare dorpen
  3. Startende en rurale ondernemers

Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van de LEADER-gebieden Meetjesland?

Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’link23

Vragen? Contacteer het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen

De wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier voor promotoren wordt momenteel herwerkt en komt binnenkort hier online.

  • Vul het online aanmeldingsformulier in voor dinsdag 2 april (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier (niet meer beschikbaar)

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

 

LEADER Vlaamse Ardennen

Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen?

Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’link23

Vragen? Contacteer Roeland Cappon van het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen link23

De wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier voor promotoren wordt momenteel herwerkt en komt binnenkort hier online.

  • Vul het online aanmeldingsformulier in voor dinsdag 2 april (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier (niet meer beschikbaar)

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen 

LEADER Grensregio Waasland

Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties, doelstellingen en grondgebied van de Grensregio Waasland?

link23Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’

link23 Vragen? Contacteer Andy Bourriez van het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen

De wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier voor promotoren wordt momenteel herwerkt en komt binnenkort hier online.

  • Vul het online aanmeldingsformulier in voor dinsdag 2 april (12u00 ’s middags)

link23

Het online aanmeldingsformulier (niet meer beschikbaar)

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

Stap 2: Uitschrijven en indienen van een project voor 1 oktober 2019 (12u00 's middags)

 

  • Hou rekening bij het uitschrijven van uw definitieve project met:

Het advies vanuit de Plaatselijke Groep op uw aangemeld projectidee.

De wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier voor promotoren wordt momenteel herwerkt en komt binnenkort hier online.

 

  • Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 1 oktober 2019 ( 12u00 ’s middags):

E-Loket Platteland (Online invulformulier voor uw project.)link23

office-icons-document-free-stock-vector Gebruikershandleiding E-Loket Vlaamse Landmaatschappij [pdf – 2,9 MB]

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

 

  • Met welke voorwaarden moet ik rekening houden bij de indiening van mijn dossier?

office-icons-document-free-stock-vectorReglement LEADER-oproepen 2019 [PDF – 0,8 MB]

office-icons-document-free-stock-vector

Bijlage 2 – Voorwaarden bij indiening van een project [PDF – 0,2 MB]

 

  • Bijkomende documenten (indien van toepassing):

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer

Stap 3: Selectie en start van de projecten

Tijdens de eerste weken van december wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Voor deze periode kan er beslist worden vanuit de Plaatselijke Groep dat (een deel van) uw project moet bijgewerkt worden.

Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

De projecten kunnen lopen van 1 januari 2020 tot 30 juni 2022.