LEADER Vlaamse Ardennen – Oproep 2017

Stap 1: Aanmelden van een idee ↴ Stap 2: Uitschrijven van een project ↴ Stap 3: Selectie van een project ↴

Stap 1: Aanmelding van een projectidee voor 18 april 2017 (12.00 ’s middags)
  • Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen?

Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’link23

Vragen? Contacteer Roeland Cappon van het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen link23

Handleiding voor promotoren (2016) [PDF – 0,6MB] als je meer informatie wilt over de oproepoffice-icons-document-free-stock-vector.

 

  • Vul het online aanmeldingsformulier in voor dinsdag 18 april (12.00 ’s middags)

Bij het verzenden van het formulier kunnen de gegevens steeds achteraf aangepast worden. Je ontvangt de link na het verzenden van het formulier in uw mailbox. De ingevoerde gegevens worden als definitief beschouwd op de dinsdag 18 april (12.00 ’s middags).

link23

Het online aanmeldingsformulier

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

 


Stap 2: Definitieve indiening project 2 oktober 2017 (12.00 ’s middags)

 

  • Hou rekening bij het uitschrijven van uw definitieve project met:

Het advies vanuit de Plaatselijke Groep op uw aangemeld projectidee.

office-icons-document-free-stock-vectorHandleiding voor promotoren (2016) [PDF – 0,6 MB]

 

  • Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 2 oktober 2016 ( 12.00 ’s middags):

E-Loket Platteland (Online invulformulier voor uw project.)link23

office-icons-document-free-stock-vector Gebruikershandleiding E-Loket Vlaamse Landmaatschappij [pdf – 2,9 MB]

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

 

Heb je graag een kladversie in Word en/of Excel? Gebruik dan de volgende formulieren:

office-icons-document-free-stock-vectorProjectfiche (2016) [doc – 0,2 MB]

office-icons-document-free-stock-vector

Financiële tabel (2016) [xlsx – 0,1 MB]

 

  • Bijkomende documenten (indien van toepassing):

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer

 


Stap 3: Selectie en start van de projecten

Tijdens de eerste weken van december wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Voor deze periode kan er beslist worden vanuit de Plaatselijke Groep dat (een deel van) uw project moet bijgewerkt worden.

Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

 


Stap 4: Start projecten vanaf 1 januari 2018

De projecten kunnen lopen tot 30 juni 2020.