LEADER Meetjesland – Oproep 2017

Stap 1: Aanmelden van een idee ↴ Stap 2: Uitschrijven van een project ↴ Stap 3: Selectie van een project ↴

 

Ook in 2017 gaat de Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Meetjesland op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten.

Voor de nieuwe oproep is een budget voorzien van 900 000 EUR. Er kan tot 65% cofinanciering verkregen worden voor zowel kleinschalige als grotere projecten binnen de volgende thema’s van de lokale ontwikkelingsstrategie:

 1. Profilering en promotie van de streekidentiteit
 2. Leefbare dorpen
 3. Startende en rurale ondernemers

De Plaatselijke Groep kijkt dit jaar vooral uit naar projecten die invulling geven aan de doelstellingen onder het thema ‘leefbare dorpen’:

 • Toegang tot grondrechten: kwalitatief wonen, werken & toegang tot voorzieningen
 • Actief burgerschap en participatie
 • Sociale cohesie, samenleven en buurtidentificatie

Ideeën die kaderen in de thema’s ‘profilering en promotie van de streekidentiteit’ en ‘startende en rurale ondernemers’ komen ook in aanmerking.

Wel wordt hier gezocht naar nieuwe en vernieuwende ideeën, acties en projecten die een duidelijke meerwaarde aantonen t.o.v. bestaande initiatieven.

 

Heb je een projectidee? Je kan bij ons terecht op volgende activiteiten:

 • Nieuwjaarsreceptie Meetjesland op 2 februari

We heffen samen het glas op het nieuwe jaar in Het Godshuis, Leemweg 11 in Sint-Laureins.

Inschrijven kan tot 20 januari 2017 via deze link.

 • Inspiratiemoment ‘Versterk je buurt of dorp door participatie’ op 8 maart

Wat betekent participatie in plattelandsprojecten? Hoe ga je ermee aan de slag in een project rond leefbare dorpen?

Of wens je advies over je projectidee? Voor beide kan je bij ons terecht op 8 maart in de Leopoldskazerne te Gent.

 • Jaarlijkse speeddate op 8 maart Leopoldskazerne te Gent

Wij regelen 3 speeddates om je projectidee te laten ontpoppen in projecten van hoge kwaliteit. We zoeken naar linken tussen projectideeën en naar samenwerking tussen verschillende organisaties. Aanwezige experten geven ook advies op je projectidee.


Stap 1: Aanmelding van een projectidee voor 18 april 2017 (12.00 ’s middags)
 • Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

link23

Past jouw project binnen de acties en doelstellingen van de LEADER-gebieden Meetjesland?

Lees de rubriek ‘Inspiratie bij het schrijven’link23

Vragen? Contacteer Annelies Waegeman van het Plattelandsloket Oost-Vlaanderenlink23

Handleiding voor promotoren (2016) [PDF – 0,6MB] als je meer informatie wilt over de oproepoffice-icons-document-free-stock-vector.

 

 • Vul het online aanmeldingsformulier in voor dinsdag 18 april (12.00 ’s middags)

Bij het verzenden van het formulier kunnen de gegevens steeds achteraf aangepast worden. Je ontvangt de link na het verzenden van het formulier in uw mailbox. De ingevoerde gegevens worden als definitief beschouwd op de dinsdag 18 april (12.00 ’s middags).

link23

Het online aanmeldingsformulier

Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten: De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer. 

Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen link23

 


Stap 2: Definitieve indiening project 2 oktober 2017 (12.00 ’s middags)

 

 • Hou rekening bij het uitschrijven van uw definitieve project met:

Het advies vanuit de Plaatselijke Groep op uw aangemeld projectidee.

office-icons-document-free-stock-vectorHandleiding voor promotoren (2016) [PDF – 0,6 MB]

 

 • Dien uw digitaal dossier in voor de deadline van 2 oktober 2016 ( 12.00 ’s middags):

E-Loket Platteland (Online invulformulier voor uw project.)link23

office-icons-document-free-stock-vector Gebruikershandleiding E-Loket Vlaamse Landmaatschappij [pdf – 2,9 MB]

office-icons-document-free-stock-vector(Ondertekende) samenwerkingsovereenkomst [docx – 0,1 MB] (Bij samenwerking met copromotoren of partners met financiële inbreng.)

 

Heb je graag een kladversie in Word en/of Excel? Gebruik dan de volgende formulieren:

office-icons-document-free-stock-vectorProjectfiche (2016) [doc – 0,2 MB]

office-icons-document-free-stock-vector

Financiële tabel (2016) [xlsx – 0,1 MB]

 

 • Bijkomende documenten (indien van toepassing):

De overeenkomst met de eigenaar van het project/pand/grond

Vergunningen of vergunningsaanvragen

Prijsoffertes of ramingen (verplicht bij infrastructuurwerken)

Technische plannen

Het advies van de kwaliteitskamer

 


Stap 3: Selectie en start van de projecten

Tijdens de eerste weken van december wordt beslist welke projecten weerhouden worden. Voor deze periode kan er beslist worden vanuit de Plaatselijke Groep dat (een deel van) uw project moet bijgewerkt worden.

Het project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief.

 


Stap 4: Start projecten vanaf 1 januari 2018

De projecten kunnen lopen tot 30 juni 2020.