Oproep Platteland Plus 2016

 

December 2015 Lancering Oproep Platteland Plus 2016 (Ontmoetingsruimten en Ontmoetingsplaatsen)
December 2015 – februari 2016 Stap 1: Komt een projectidee in aanmerking voor steun?

 • Welke actoren kunnen een project indienen?
 • Waar kunnen welke projecten lopen?
  • Inrichten van multifunctionele (ontmoetings)ruimte binnen de plattelandsgemeentes op plaatsen waar een duidelijke nood (max. cofinanciering 150 000 euro aan 33% van de totaalkost)
  • Inrichten of verfraaien van goed bereikbare ontmoetingsplaatsen op buurtniveau (max cofinanciering 50000 euro aan 65% van de totaalkost)

Meer informatie over de voorwaarden en de timing zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/platteland

Stap 2: Hoe werk ik een projectidee verder uit?

 1. Zoek naar partners voor uw idee en ontwikkel samen met andere streekactoren projectideeën.
 2. Bekijk welke voorgaande projecten er reeds plaatsvonden in (Oost-) Vlaanderen.
 3. Vraag advies aan het Plattelandsloket.

Stap 3: Hoe meld ik mijn project aan?

Via het aanmeldingsformulier. Bij het verzenden van het formulier kunnen de gegevens steeds achteraf aangepast worden. De ingevoerde gegevens worden als definitief beschouwd op de onderstaande data.

De deadlines voor de indiening van het aanmeldingsformulier zijn:

 1. 30 december 2015 – 12u (ter voorbereiding van het overleg Kwaliteitskamer op 20 januari 2016)
 2. 24 februari 2016 – 12u (ter voorbereiding van het overleg Kwaliteitskamer op 16 maart 2016)

Januari 2016 – maart 2016

Stap 4: De KwaliteitskamerDe Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer.
 2 mei 2016  Stap 5: Definitieve indiening projectIndiening definitieve projectfiche maandag 2 mei 2016.

 1. Digitaal om 12u.
 2. Schriftelijke in 2-voud met post datumstempel 2/05/2016 of afgeven aan het Plattelandsloket tot 16u.

1 juli 2016 – 31 december 2018

Stap 6: Evaluatie en start van de projectenHet project moet na goedkeuring binnen de 3 maanden starten. Na definitieve goedkeuring ontvangt u een officiële goedkeuringsbrief. Het is belangrijk om deze goed bij te houden!De projecten kunnen lopen tot 31 december 2018.